პორტალი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ქართული ენის დისტანციური სწავლება


21.12.2021

საქართველოს  განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და საგარეო საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლობის ფარგლებში შეიქმნა საერთო პროექტი - “ქართული ენის დისტანციური სწავლება”.

პროექტს ახორციელებს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი და მისი მიზნებია:

- საზღვარგარეთ მცხოვრებ ქართველ ბავშვებში ქართული ენისა და კულტურის პოპულარიზაცია;

- Საქართველოსთან დაახლოების ხელშეწყობა.

დისტანციური სასწავლო კურსი განკუთვნილია საზღვარგარეთ მცხოვრები 5-დან 15 წლამდე ქართველი ბავშვებისთვის.

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ :

http://www.distancelearning.mes.gov.ge/ge