პორტალი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

როგორ დავიწყო ბიზნესი საქართველოში და განვავითარო ექსპორტი?

როგორ დავიწყო ბიზნესი საქართველოში?

გზამკვლევი დაინტერესებულ პირებს სთავაზობს ინფორმაციას საქართველოში ბიზნეს საქმიანობასთან დაკავშირებულ სხვადასხვა საკითხზე. კერძოდ, სად და როგორი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმით შეგიძლიათ დაარეგისტრიროთ საწარმო; რა გადასახადებით დაიბეგრებით და როგორია მათი განაკვეთები; რა სახის ლიცენზიები, ნებართვები, სერტიფიკატები დაგჭირდებათ ბიზნეს საქმიანობისათვის; როგორ უნდა შეადგინოთ ბიზნეს-გეგმა; როგორ მოიძიოთ ფულადი რესურსები და მიიღოთ ბიზნეს-კონსულტაციები; ასევე, რომელ უწყებას უნდა მიმართოთ თქვენთვის საჭირო სხვადასხვა მომსახურების მისაღებად.

 

მეტის ნახვა

როგორ განვავითარო ექსპორტი?

სახელმწიფო აქტიურად უჭერს მხარს ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალის პოპულარიზაციასა და ქართული პროდუქტების კონკურენტუნარიანობის გაზრდას საერთაშორისო ბაზრებზე. საქართველოში ბიზნესის დაწყება-განვითარების  მსურველ ნებისმიერ თანამემამულეს ექსპორტის შესაძლებლობების შესახებ შესაბამისი სახის ინფორმაციის მიღება შეუძლია სააგენტო „აწარმოე საქართველოში“. აღნიშნული სააგენტო ექსპორტის ხელშეწყობა-განვითარების მიზნით ახორციელებს შემდეგს: საქართველოში არსებულ ექსპორტის პროცედურებზე ინფორმაციის მიწოდება; დაინტერესებული პირის სავაჭრო პლატფორმა www.tradewithgeorgia. com-ზე რეგისტრაცია;  საერთაშორისო გამოფენების ორგანიზება - სტრატეგიულ და პრიორიტეტულ ბაზრებზე B2B ტიპის გამოფენების ორგანიზება და საქართველოში არსებული სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენელი კომპანიების თანადაფინანსება,  ახალ პარტნიორებთან დაკავშირებისა და საექსპორტო ბაზრების დივერსიფიცირების მიზნით; სავაჭრო მისიების ორგანიზება - სტრატეგიულ და პრიორიტეტულ ბაზრებზე ქართული ექსპორტიორი კომპანიებისთვის წინასწარ B2B ტიპის შეხვედრების დაგეგმვა, ორგანიზება და თანადაფინანსება, ახალი პარტნიორების და ბაზრების დივერსიფიცირების მიზნით; უცხოელი მყიდველების დაკავშირება ქართველ მწარმოებლებთან, რაც გულისხმობს, უცხოური ბაზრებიდან შემოსული მოთხოვნების შესაბამისად, ქართული კომპანიების დაკავშირებას მათი პროდუქტების დაინტერესებულ მყიდველებთან; ევროპის მეწარმეთა ქსელში (EEN) ჩართვა - აღნიშნული წარმოადგენს პლატფორმას, რომელიც ემსახურება ევროკავშირისა და პარტნიორი ქვეყნების მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელთა შორის კონკრეტული ბიზნეს შემოთავაზებების ურთიერთგაცვლასა და კავშირების დამყარებას და სხვ.

მეტის ნახვა

სასარგებლო ბმულები