პორტალი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ბიზნესის მხარდაჭერა საქართველოში

უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეების ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში ჩართულობის ხელშეწყობისა და საქართველოს საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით, სახელმწიფო აქტიურად უჭერს მხარს მცირე და საშუალო მეწარმეობის განვითარებას, ინოვაციურ და მაღალტექნოლოგიურ საინვესტიციო პროექტებს და ხელს უწყობს ბიზნესის დაწყების კუთხით, ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას.

იხილეთ ბიზნესის მხარდაჭერის ის სახელმწიფო პროგრამები, რომლებიც ხელმისაწვდომია უცხოეთში მცხოვრები ჩვენი თანამემამულეებისთვის საქართველოში ბიზნესის დაწყება-განვითარების თვალსაზრისით.

აქვე, შეგიძლიათ გაეცნოთ საერთაშორისო ორგანიზაციების იმ მიმდინარე პროექტებს საქართველოში, რომელშიც ჩართვა, ასევე, შეუძლიათ საზღვარგარეთ მყოფ თანამემამულეებს.

 

ბიზნესის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამები ბიზნესის მხარდაჭერის სხვა პროგრამები როგორ დავიწყო ბიზნესი საქართველოში და განვავითარო ექსპორტი?

სასარგებლო ბმულები