პორტალი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

რეინტეგრაციის გზამკვლევი

სარეინტეგრაციო დახმარების გზამკვლევი 

გზამკვლევი მომზადებულია მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (IOM), განვითარების ფონდისა (DF) და შვეიცარიის განვითარების და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC) მიერ დაფინანსებული პროექტის "მდგრადი რეინტეგრაცია და თემის გაძლიერება: პილოტური ინიციატივა მიგრანტთა დაბრუნების თემებში" ფარგლებში. მასში ასახულია ინფორმაცია საქართველოში ეროვნულ დინეზე არსებული სერვისებისა და პროგრამების შესახებ (2022 წლის 1 ივნისის მდგომარეობით).

გზამკვლევი დაეხმარება როგორც საქართველოში დაბრუნებულ მიგრანტებსა და საზღვარგარეთ მყოფ თანამემამულეებს, ასევე ნებისმიერ პირს - "ერთი ფანჯრის" პრინციპით მიიღონ სანდო ინფორმაცია მათთვის საჭირო და მნიშვნელოვან საკითხებზე. გზამკვლევი მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია კონსულტანტებისთვისაც, რომლებიც მოსახლეობის სხვადასხვა კატეგორიას აწვდიან ინფორმაციას ქვეყანაში არსებულ სერვისებსა და პროგრამენზე.

 

მეტის ნახვა

სასარგებლო ბმულები