პორტალი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

რეინტეგრაციის გზამკვლევი

გზამკვლევი მოიცავს ინფორმაციას მიგრანტებისთვის საქართველოში დაბრუნების აუცილებელი დოკუმენტებისა და დაბრუნების შემდგომ საჭირო დოკუმენტების აღდგენა-განახლების შესახებ, იგი ასევე აღწერს საქართველოში ბიზნესის დაწყება-განვითარებისა და თვითდასაქმების მხარდამჭერ პროექტებს, ქვეყანაში დასაქმების შესაძლებლობებს და მიმოიხილავს დაბრუნებული მიგრანტებისთვის საჭირო ინფორმაციას განათლების, ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის მიმართულებებით. დაინტერესებულ პირებს გზამკვლევი, აგრეთვე, სთავაზობს ინფორმაციას იმ სახელმწიფო დაწესებულებებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების შესახებ, რომლებიც უშუალოდ არიან ჩართულნი რეინტეგრაციის საკითხებში და შეუძლიათ შესაბამისი დახმარება გაუწიონ სამშობლოში დაბრუნებულ ჩვენს თანამემამულეებს. მეტის ნახვა

სასარგებლო ბმულები