პორტალი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საკონსულო აღრიცხვა

საკონსულო აღრიცხვა არის საქართველოს მოქალაქეთა საზღვარგარეთ დროებით ან მუდმივად ყოფნის ფაქტის აღრიცხვა.

საკონსულო აღრიცხვაზე შეიძლება დადგეს საზღვარგარეთ დროებით მყოფი ან მუდმივად მცხოვრები საქართველოს მოქალაქე.

საკონსულო აღრიცხვაზე დადგომა არ იწვევს რაიმე სამართლებრივ შედეგს ან თქვენი მხრიდან ვალდებულებას და ემსახურება მხოლოდ საკონსულო სამსახურის მიერ თქვენი უფლებების ეფექტურად დაცვის მიზანს. მაგალითად:

საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეების საკონსულო აღრიცხვაზე დადგომა შესაძლებელია სამი გზით:

საკონსულო აღრიცხვაზე დადგომისთვის საჭირო დოკუმენტების ჩამონათვალი იხილეთ მოცემულ ბმულზე: https://geoconsul.gov.ge/HtmlPage/html/View?id=41 

 

საკონსულო აღრიცხვაზე დადგომის ინსტრუქცია

                                                                                                       

სასარგებლო ბმულები