პორტალი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შვედეთის სამეფო

ქ. სტოკჰოლმი

ილია ჭავჭავაძის სახელობის ქართული სათვისტომო შვედეთში შეიქმნა 2013 წლის 14 მარტს. ორგანიზაციის მიზნებია თანამემამულეების შვედურ საზოგადოებასთან ინტეგრაციის ხელშეწყობა, ეროვნული თვითმყოფადობის შენარჩუნება, კავშირების გაღრმავება სამშობლოსთან და დიასპორასთან. ორგანიზაციასთან ფუნქციონირებს ქართული სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი "ნერგები" და საკვირაო სკოლა.

საკონტაქტო მონაცემები:

ხელმძღვანელი: ორგანიზაციას მართავს გამგეობა

მის: Lillakersvagen 22,181 59 Lidingo, Sweden

ტელ: +46739510661;

ელ-ფოსტა: [email protected]


 

ქ. სტოკჰოლმი

ქართველ და შვედ ქალთა ორგანიზაცია "დეიზი" შეიქმნა 2013 წელს. ორგანიზაციის მიზნებია ეროვნული და კულტურული თვითმყოფადობის შენარჩუნება, საზღვარგარეთ საქართველოს პოპულარიზაცია, შვედეთში მცხოვრები თანამემამულეების თანადგომა, საქველმოქმედო საქმიანობა. ორგანიზაციასთან ფუნქციონირებს ქორეოგრაფიული ანსამბლი "ფესვები" და ქართული საკვირაო სკოლა.

საკონტაქტო მონაცემები:

ხელმძღვანელი: ქეთევან ბაღათურია

მის: Lillakersvagen 38, Lidingo 181 59

ტელ: +46737071925

ელ-ფოსტა: [email protected]

  ქართველ და შვედ ქალთა ორგანიზაცია „დეიზი“

სასარგებლო ბმულები