პორტალი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

მუნიციპალური პროგრამები

მუნიციპალური პროგრამები 2022 - კახეთის რეგიონი 

წინამდებარე გზამკვლევი აერთიანებს მუნიციპალურ პროგრამებს კახეთის რეგიონში, რომელთა შესახებ ინფორმაცია მნიშვნელოვანია, როგორც მუნიციპალიტეტის მცხოვრებლებისთვის, ისე სამშობლოში დაბრუნებული მიგრანტებისა და ქართული დიასპორის წარმომადგენლებისთვის.

გზამკვლევი ასახავს 2022 წლის 1 ივნისის მდგომარეობით არსებულ ინფორმაციას და მოიცავს კახეთის რეგიონის რამდენიმე მუნიციპალიტეტს:

ყვარლის მუნიციპალური სერვისები

ლაგოდეხის მუნიციპალური სერვისები

თელავის მუნიციპალური სერვისები

ახმეტის მუნიციპალური სერვისები

 

მუნიციპალური პროგრამები 2022 - იმერეთის რეგიონი 

წინამდებარე გზამკვლევი აერთიანებს მუნიციპალურ პროგრამებს იმერეთის რეგიონში, რომელთა შესახებ ინფორმაცია მნიშვნელოვანია, როგორც მუნიციპალიტეტის მცხოვრებლებისთვის, ისე სამშობლოში დაბრუნებული მიგრანტებისა და ქართული დიასპორის წარმომადგენლებისთვის.

გზამკვლევი ასახავს 2022 წლის 1 ივნისის მდგომარეობით არსებულ ინფორმაციას და მოიცავს იმერეთის რეგიონის რამდენიმე მუნიციპალიტეტს:

ბაღდათის მუნიციპალური პროგრამები

ხონის მუნიციპალური სერვისები

წყალტუბოს მუნიციპალური სერვისები

ხარაგაულის მუნიციპალური სერვისები

 

მუნიციპალური პროგრამები 2022 - გურიის რეგიონში 

წინამდებარე გზამკვლევი აერთიანებს მუნიციპალურ პროგრამებს გურიის რეგიონში, რომელთა შესახებ ინფორმაცია მნიშვნელოვანია, როგორც მუნიციპალიტეტის მცხოვრებლებისთვის, ისე სამშობლოში დაბრუნებული მიგრანტებისა და ქართული დიასპორის წარმომადგენლებისთვის.

გზამკვლევი ასახავს 2022 წლის 1 ივნისის მდგომარეობით არსებულ ინფორმაციას და მოიცავს გურიის რეგიონის რამდენიმე მუნიციპალიტეტს:

ჩოხატაურის მუნიციპალური სერვისები

ოზურგეთის მუნიციპალური სერვისები

 

 

სასარგებლო ბმულები